Foto Film Calella

Estudi fotogràfic: normativaL’estudi serà utilitzat pels socis de Foto film Calella, prèvia reserva realitzada per wassap o per telèfon als administradors de l’estudi, excepte els dies en els que l’associació tingui organitzat algun esdeveniment, cursets de fotografia o el dia de lliurament de la lliga. Sempre tindrà prioritat una activitat comuna de l’associació, enfront de l’ús individual d’un soci.

Està permesa la realització d’esdeveniments simultàniament en l’estudi fotogràfic i l’aula.

L’aula i l’estudi actualment estan junts en una mateixa sala. Tot equip o accessoris utilitzats han de ser col-locats en el lloc d’on van ser presos, sent responsabilitat de tot soci vetllar pel manteniment de l’ordre i la conservació dels aparells i el mobiliari.

S’estableix una quota de 10 euros per la utilització de l’estudi fotogràfic i equip d’il·luminació. Els ingressos generats per aquesta quota seran destinats íntegrament a la reparació, reposició i adquisició de material per l’estudi.

Utilització de l’estudi sols dies laborables de dilluns a divendres - horari (hivern 08:00 – 22:30) (juliol i agost 08:00 – 21:30), límit de temps l’horari d’obertura de la fabrica.

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS s’està buscant una solució pels problemes de les alarmes.

Tot soci i persona convidada ha de complir amb les següents disposicions:

• No realitzar actes que vagin en contra de les normes i bones costums.
• Respectar les normes del present reglament.
• Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
• Deixar l’estudi en perfecte estat d’ordre i neteja per al seu posterior ús per altres persones.
• Notificar qualsevol desperfecte o anomalia trobada o produïda a l’administrador de l’estudi.
• L’associat que hagi sol-licitat l’estudi per ús amb diversos convidats aliens a Foto film Calella, serà el directe responsable de qualsevol deteriorament que facin els seus convidats a les instal·lacions, equip d’il·luminació mobles i estris, i tot el que fa al patrimoni social, havent de cobrir els danys causats en un termini màxim de 10 dies, a part de la sanció de no utilitzar l’estudi fins 2 mesos o (fins a nova ordre, depenent dels danys causats).
• Els fons es podran obrir fins a la ratlla pintada al terra, en el moment que s’hagi finalitzat la sessió s’hauran de deixar enrotllats, si es canvien els fons s’haurà de torna a posar els mateixos que estaven.
• Queda prohibit trepitjar els fons amb el calçat de carrer hauríem de netejar la sola amb tovalloles humides.
• Els equips d’il·luminació s’hauran de deixar al seu lloc i desendollats del corrent un cop acabada la sessió.

Per informació i reserves: 678649549 (Josep Oliva, nou Vocal de l’estudi) i 646653502 (Quim Botey).