Foto Film Calella

La Lliga Social de Foto Film Calella: Història i bases

 


Foto: Quico Gavara, guanyador de la Lliga 2015-16

La Lliga Social és una competició fotogràfica a la qual poden participar els socis de l'entitat. En algunes ocasions especials ha estat de participació oberta per a tots els aficionats en general.

Està pensada per ser un laboratori creatiu d'experimentació de noves fórmules d'entendre, llegir, fer i presentar la imatge fotogràfica. També és veritat que un grup important de participants considera que el més important és la puntuació. Tant per uns com per a altres aquesta competició ha estat sempre la millor fórmula de treball continuu, atès que obliga a presentar una obra fotogràfica cada mes, generalment d'octubre a maig.

Hem passat per diferents etapes decidint si temes obligats si o no, si era convenient separar el color del blanc i negre, si continuava l'apartat de diapositives, si la puntuació la realitzaven els mateixos participants o bé jurats d'altres agrupacions... Totes aquestes deliberacions i modificacions contribueixen a realçar i mantenir desperts els ànims de la competició.

De totes maneres el més important d'aquestes qüestions, és que la Lliga ve demostrant ser la manera més directa d'obrir nous camins als socis que realment estimen la fotografia.

GUANYADORS DE LA NOSTRA LLIGA SOCIAL

•1974 – JOAQUIM SITJÀ
•1975 – QUIM BOTEY
•1976 – QUIM BOTEY
•1977 – MATEU VIVES
•1978 - JOSEP MARIA COLOMER MIR
•1979 – JOSEP MARIA COLOMER MIR
•1980 – JOAN COMAS
•1981 – ANTONI PUIGNOU
•1982 – JOSEP MARIA COLOMER MIR
•1983 – JOSEP MARIA SALVAT ***
•1984 – ENRIC MUNRABÀ
•1985 – PERE MASSUET
•1986 – ENRIC MUNRABÀ
•1987 – ENRIC MUNRABÀ
•1988 – JOAN MARLET
•1989 – ENRIC MUNRABÀ
•1990 – ENRIC MUNRABÀ
•1991 – ENRIC MUNRABÀ
•1992 – ENRIC MUNRABÀ
•1993 – JOAN BUCH + QUIM BOTEY + QUIM BIGAS ***
•1994 – ENRIC MUNRABÀ
•1995 – JOSEP LÀZARO

•1996 – ENRIC MUNRABÀ
•1997 – ENRIC MUNRABÀ + QUIM BOTEY
•1998 – JOAN BUCH
•1999 – GUILLEM TORNÉ
•2000 – QUIM BOTEY
•2001 – JOAN BUCH
•2002 – JOAN BUCH
•2003 – VICENTE PEIRÓ ***
•2004 – QUIM BOTEY
•2005 – JOSEP MASNOU
•2006 – ROBERT LLUIS
•2007 – JOAN BUCH
•2008 – QUIM BOTEY
•2009 – FRANCESC CARRION
•2010 - SERGI CUGAT
•2011 - QUIM BOTEY
•2012 - JOSEP MARIA SAURÍ
•2013 - JOSEP MARIA SAURÍ ***
•2014 - QUIM BOTEY
•2015 - CARMEN CONDE
•2016 - QUICO GAVARA
•2017 - JOAN BUCH


(*** Oberta a tothom: socis i no-socis)

Bases de la 44ena Lliga Social de Fotografia 2016/2017

>> Bases de la Lliga 2016-17 (PDF)
>> Podeu consultar les fotografies gunayadores de cada entrega i els "comentaris sense malícia" clicant aqui

PARTICIPANTS       Els socis de Foto-Film Calella

MODALITATS         Paper i Digital: Totes les obres presentades hauran de ser  inèdites a la Lliga.
S’atorgarà UN PUNT EXTRAORDINARI, a tots els participants que presentin també la seva obra en format digital per ser comentada a la reunió habitual d’autors, paral·lela a la del jurat.

TEMÀTICA               Lliure

MIDES                     Paper : Imatge fotogràfica lliure. Presentades en un suport rígid   de 40x50 i sense emmarcar.
                                Digital : Com a màxim un dia abans del dia del lliurament, caldrà que envieu per mail a (foto@fotofilmcalella.org ) la vostra foto en format  jpg i amb una resolució a 72 pp i amb la mida del cantó més llarg no superior a 1600 píxels. Aquest fet dona per entés de que pot ser publicada a la plana WEB de FFC

IDENTIFICACIÓ     El nom de l’autor al dors de les obres i al mail.                     

ADMISSIÓ             Paper : Rigorosament a partir de les 22 hores fins les 22,30 h.
                              Digital : Un dia abans del lliurament (foto@fotofilmcalella.org)

JURAT                    Membres d’altres agrupacions, nomenats per FFC. Començarà a fallar a partir de les 22,30 h.

EXPOSICIÓ            Les fotografies en Paper dels lliuraments dels mesos de Desembre, Gener, Febrer i Març no es podran retirar fins el següent lliurament, ja que romandran exposades al Local Social mentre dura el curset de fotografia. Per evitar que siguin malmeses, seran protegides amb marcs que proporcionarà FFC.

LLIURAMENTS:      Tots els segons DIVENDRES de cada mes.
L’entrega de Desembre es retarda una setmana , per coincidir amb  un pont.
L’entrega del mes d’Abril es retarda una setmana per coincidir amb Setmana Santa.
14-10-2016                                                                11-11-2016
16-12-2016     (*)                                                       13-01-2017
10-02-2017                                                                10-03-2017
21-04-2017     (*)                                                       12-05-2017

PREMIS  
Tindran premi: 
A) Per ordre de millor puntuació, i fins a un total del 10% del total del nombre total de participants.
B) Els DOS participants debutants,i que obtinguin millor puntuació. Aquest premi no és pot guanyar dos cops.
C) Els guanyadors de cadascun dels lliuraments. (Entenent que dins d’aquest apartat únicament es pot rebre un premi independentment del nombre d’entregues guanyades.)
Per poder optar a premi cal haver presentat foto a TOTES 8 entregues. Els premis no son acumulatius, si bé seran mencionats a la placa que així ho proclami .
D) Entre les fotos guanyadores de lliuraments s’escollirà la millor FOTO DE LA LLIGA (aquest veredicte l’efectuarà un jurat extern a FFC al qual se li enviaran les fotos en format digital).

ALTRES
Mentre el jurat convidat faci el veredicte de les fotos de l’entrega en format paper, tindrà lloc la projecció en format digital d’aquestes mateixes obres perquè els assistents que vulguin, puguin participar activament amb les seves opinions, comentaris i valoracions. Ben entès que per deferència al Jurat, un cop aquest hagi acabat el seu veredicte, s’aturarà aquesta projecció digital i s’assistirà al resultat del fallo del Jurat. Si hi ha quòrum i es vol seguir parlant de les fotos projectades, es podrà fer un cop atès l’esmentat veredicte del Jurat convidat
La puntuació final de la lliga sortirà de la suma de cada una de les 8 entregues.
El fet de participar en aquesta Lliga implica l’acceptació d’aquestes BASES.
L’entitat organitzadora, FFC, resoldrà tots els casos no previstos.