Foto Film Calella

La Lliga Social de Foto Film Calella: Història i bases

 


Foto: Joan Buch, guanyador de la Lliga 2017-18

La Lliga Social és una competició fotogràfica a la qual poden participar els socis de l'entitat. En algunes ocasions especials ha estat de participació oberta per a tots els aficionats en general.

Està pensada per ser un laboratori creatiu d'experimentació de noves fórmules d'entendre, llegir, fer i presentar la imatge fotogràfica. També és veritat que un grup important de participants considera que el més important és la puntuació. Tant per uns com per a altres aquesta competició ha estat sempre la millor fórmula de treball continuu, atès que obliga a presentar una obra fotogràfica cada mes, generalment d'octubre a maig.

Hem passat per diferents etapes decidint si temes obligats si o no, si era convenient separar el color del blanc i negre, si continuava l'apartat de diapositives, si la puntuació la realitzaven els mateixos participants o bé jurats d'altres agrupacions... Totes aquestes deliberacions i modificacions contribueixen a realçar i mantenir desperts els ànims de la competició.

De totes maneres el més important d'aquestes qüestions, és que la Lliga ve demostrant ser la manera més directa d'obrir nous camins als socis que realment estimen la fotografia.

GUANYADORS DE LA NOSTRA LLIGA SOCIAL

•1974 – JOAQUIM SITJÀ
•1975 – QUIM BOTEY
•1976 – QUIM BOTEY
•1977 – MATEU VIVES
•1978 - JOSEP MARIA COLOMER MIR
•1979 – JOSEP MARIA COLOMER MIR
•1980 – JOAN COMAS
•1981 – ANTONI PUIGNOU
•1982 – JOSEP MARIA COLOMER MIR
•1983 – JOSEP MARIA SALVAT ***
•1984 – ENRIC MUNRABÀ
•1985 – PERE MASSUET
•1986 – ENRIC MUNRABÀ
•1987 – ENRIC MUNRABÀ
•1988 – JOAN MARLET
•1989 – ENRIC MUNRABÀ
•1990 – ENRIC MUNRABÀ
•1991 – ENRIC MUNRABÀ
•1992 – ENRIC MUNRABÀ
•1993 – JOAN BUCH + QUIM BOTEY + QUIM BIGAS ***
•1994 – ENRIC MUNRABÀ
•1995 – JOSEP LÀZARO
•1996 – ENRIC MUNRABÀ

•1997 – ENRIC MUNRABÀ + QUIM BOTEY
•1998 – JOAN BUCH
•1999 – GUILLEM TORNÉ
•2000 – QUIM BOTEY
•2001 – JOAN BUCH
•2002 – JOAN BUCH
•2003 – VICENTE PEIRÓ ***
•2004 – QUIM BOTEY
•2005 – JOSEP MASNOU
•2006 – ROBERT LLUIS
•2007 – JOAN BUCH
•2008 – QUIM BOTEY
•2009 – FRANCESC CARRION
•2010 - SERGI CUGAT
•2011 - QUIM BOTEY
•2012 - JOSEP MARIA SAURÍ
•2013 - JOSEP MARIA SAURÍ ***
•2014 - QUIM BOTEY
•2015 - CARMEN CONDE
•2016 - QUICO GAVARA
•2017 - JOAN BUCH
•2018 - JOAN BUCH


(*** Oberta a tothom: socis i no-socis)

Bases de la 46 Lliga Social de Fotografia 2018/2019

>> Bases de la Lliga 2018-19 (PDF)
>> Podeu consultar les fotografies gunayadores de cada entrega i els "comentaris sense malícia" clicant aqui

PARTICIPANTS
Els socis de Foto-Film Calella

MODALITATS
Paper + Digital: Totes les obres presentades hauran de ser inèdites a la Lliga. Caldrà presentar les obres en AMBDÓS formats obligatòriament

TEMÀTICA
La temàtica serà lliure.

MIDES
Paper : Imatge fotogràfica lliure. Presentades en un suport rígid de 40x50 i sense emmarcar.
Digital : Com a màxim un dia abans del dia del lliurament, caldrà que envieu per mail a (foto@fotofilmcalella.org ) la vostra foto: en format jpg , amb una resolució a 72 pp i amb la mida del cantó mes llarg de la foto no superior a 1600 píxels. Aquest fet dona per entés de que pot ser publicada a la plana WEB de FFC

IDENTIFICACIÓ
El nom de l’autor al dors de les obres i al mail.

ADMISSIÓ
Paper : Rigorosament a partir de les 22 hores fins les 22,30 h.
Digital : Rigorosament Un dia abans del lliurament a (foto@fotofilmcalella.org)

JURAT
La puntuació final sortirà en base al promig dels 2 valors següents:
• Valors donats pels assistents a l’entrega (que puntuaran totes les fotos en el format paper, abans de fer el comentari comú de les mateixes, projectades).
• Valors donats per agrupacions de fora i dins de Catalunya a les que s’enviaran les fotos digitalment.
Es començarà a fallar a partir de les 22,30 h. (Preguem màxima puntualitat)

EXPOSICIÓ
Les fotografies en Paper dels lliuraments dels mesos d’Octubre, Novembre i Desembre no es podran retirar fins el següent lliurament, ja que romandran exposades al Local Social mentre dura el curset de fotografia. Per evitar que siguin malmeses, seran protegides amb marcs que proporcionarà FFC.

LLIURAMENTS:
Tots els segons DIVENDRES de cada mes.
L’entrega de Desembre es retarda una setmana, per coincidir amb una vigília de festiu

- 19-10-2017
- 09-11-2017
- 14-12-2017
- 11-01-2018
- 08-02-2018
- 08-03-2018
- 12-04-2018
- 11-05-2018

PREMIS
Tindran premi:
A) Per ordre de millor puntuació, i fins a un 10% del nombre total de participants.
B) Els guanyadors de cadascun dels lliuraments. (Entenent que dins d’aquest apartat únicament es pot rebre un premi independentment del nombre d’entregues guanyades.)
Per poder optar a premi cal haver presentat foto a TOTES 8 entregues. Els premis no són acumulatius, si bé seran mencionats a la placa que així ho proclami.

ALTRES
1) Un cop feta la votació de les obres en paper pels assistents, tindrà lloc la projecció en format digital d’aquestes mateixes obres perquè els assistents que vulguin, puguin participar activament amb les seves opinions, comentaris i valoracions. Tot recordant que el que es pretén és conèixer els detalls de la tècnica o les ideés que hi ha darrera de cada obra.
Depenent de la viabilitat i de tant en tant, l’Organització convidarà a alguna persona de fora de l’entitat perquè COMENTI (NO QUE FACI DE JURAT) les fotos presentades, a fi i efecte de conèixer altres opinions i millorar el nostre bagatge.
2) La puntuació final de la lliga sortirà de la suma de cada una de les 8 entregues.
3) El fet de participar en aquesta Lliga implica l’acceptació d’aquestes BASES.
4) L’entitat organitzadora, FFC, resoldrà tots els casos no previstos.

>> Bases de la Lliga 2018-19 (PDF)
>> Podeu consultar les fotografies gunayadores de cada entrega i els "comentaris sense malícia" clicant aqui